Søvnpolitik.

I Ønskeøens vuggestue vil børnene altid blive tilbudt middagssøvn/hvile i barnevogne/ krybbe i liggehal/ ude eller på madrasser i Tryllehulens soverum. De børn, der falder i søvn, vil ikke blive vækket af deres middagssøvn. Hvis barnet har sovet anderledes, end det plejer, orienteres forældrene.

Det kan i særlige tilfælde aftales med personalet, at børnene vækkes, hvis de f.eks. skal til læge eller andet.

At skulle vække et barn vil ofte forstyrre de andre børn i liggehallen / soverummet, da barnet kan blive ked af det, når søvnen afbrydes i ”utide”. Og det kan betyde, at de andre børn heller ikke får den søvn, de har brug for, hvis de vågner af gråden.

Der er altid en voksen i Tryllehulens soverum til alle børnene er faldet i søvn, derefter tilses børnene hvert kvarter. Er der nogle børn, der ikke er faldet i søvn, vil de blive taget med ind på stuen igen. Og vi har alarm på børnene i liggehallen og udenfor, og her vil en voksen også tilse børnene hvert kvarter.

Når barnet starter i børnehaven tilbydes det at sove til middag sammen med de børn, der er til siesta. Falder barnet ikke i søvn, kommer det op efter en halv time.

Veludhvilede børn er glade, sunde og kvikke børn.

Nyere forskning indenfor børn og søvn viser vigtigheden af, at børn får dækket deres forholdsvis store søvnbehov, for at de kan vokse, trives, udvikles og lære som de skal.

  • Et barn på 1-3 år har brug for at sove 12-14 timer på et døgn

  • Et barn på 3-6 år har brug for at sove 10-12 timer på et døgn.

Et barn på 2 år har ca. sovet 13 måneder af sit liv.

I perioder hvor et barn bruger ekstra energi, vokser meget, udvikler sig meget eller er sygt, stiger søvnbehovet. Ligeledes hvis der sker omvæltninger i barnets liv fx ved forældres skilsmisse, ved ankomsten af en lillebror/søster, stiger barnets søvnbehov også typisk.

Udover nattesøvnen har alle børn i 1-3 års alderen brug for en middagslur. Nogle børn har stadig brug for en middagslur, selvom de er ældre. Barnet har brug for middagssøvnen både biologisk og fysiologisk, men også fordi det har brug for hvile og pause fra leg, forstyrrelser, stimulation og støj. Middagssøvnen bør minimum vare 2 timer, og i dette tidsrum bør barnet ikke vækkes.

Når forældre oplever, at det er svært at få barnet til at sove om aftenen, handler det typisk om, at barnet er overtræt, når det lægges i seng. Problemet er altså ikke, at barnet har sovet til middag, men at barnet lægges for sent i seng om aftenen. Et forsøg på at ændre dette kunne være at putte barnet en time tidligere om aftenen.

De fleste børn mellem 1-6 år bør puttes mellem 18.30-19.30

- nogle endda før.

For at dit barn kan deltage i fællesskabet på bedste vis, både i hjemmet og i institutionen, er det vigtigt, at barnet er udhvilet både morgen og eftermiddag. Det kræver mange fysiske og psykiske ressourcer at vokse, lære, trives og klare hverdagens udfordringer. Disse ressourcer skabes bl.a. ved at barnet sover tilstrækkeligt hver dag og nat.

Det er vigtigt, at barnet får lov at have regelmæssige soverytmer, dvs. at det puttes på nogenlunde samme tidspunkt hver aften. Her kan det være en fordel at have et fast putte ritual, så barnet ved, hvad der skal ske. Når der er sagt godnat til barnet, skal barnet have ro til at falde i søvn. Der skal ikke være forstyrrende elementer (fx tv) i barnets værelse, der forstyrrer det.

Vær opmærksom på, at det ikke er til barnets bedste at ”forkæle” det ved at lade det være længere oppe end sædvanligt. Barnet vil typisk vågne ligeså tidligt, som det plejer – og dermed være i søvn underskud.

I kan læse mere om børn og søvn på www.sundhedsstyrelsen.dk  under Sunde børn

 

 

Ønskeøen den 6.september 2016