Det pædagogiske arbejde: Vi har siden april arbejdet med ”Den styrkede læreplan” – en revideret del af dagtilbudsloven, der beskriver, hvilke krav dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal indeholde. Vi har valgt at have fokus på stuegrupperne, og derfor har vi ikke i denne periode projektgrupper på tværs af huset.

Vi skal dagen igennem etablere et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, voksen- og børnestyrede aktiviteter og daglige rutiner give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af følgende 6 læreplanstemaer:

  1. Alsidig personlig udvikling

  2. Social udvikling

  3. Kommunikation og sprog

  4. Krop, sanser og bevægelse

  5. Natur, udeliv og science

  6. Kultur, æstetik og fællesskab

Der lægges stor vægt på hverdagspædagogikken og de daglige rutiner, hvor vi skal beskrive, hvordan læringsmiljøet er.

Der er tale om 4 forskellige læringsrum i løbet af en dag i Ønskeøen:

  • Organiserede læringsgrupper, hvor børnene i små grupper arbejder med en planlagt og voksenstyret aktivitet. Dette forgår på stuerne, mest om formiddagen.

  • Friere læringsrum, fx leg om eftermiddagen ude og inde, hvor børnene selv vælger, hvem og hvad de vil lege med.

  • Friere læringsrum med aktivitetstilbud, fx når de voksne ude eller inde sætter aktiviteter i gang, som børnene kan gå med til, hvis de har lyst.

  • Hverdagen små læreprocesser, som foregår hele dagen igennem både børnene imellem og med voksenguidning.