Byrådet i Næstved Kommune har besluttet, at følgende dage er lukkedage i kommunens daginstitutioner:
  • De tre hverdage op til påske

  • Fredag efter Kristi Himmelfarts Dag

  • Grundlovsdag

  • 3 uger i sommerferien. I 2020 er det uge 29, 30 og 31

  • Juleaftensdag samt hverdagene mellem jul og nytår

På disse dage er der mulighed for at få feriepasset sit barn, hvis man har behov for det, dog ikke Grundlovsdag og Juleaftensdag

  • Desuden kan der være en eller to dage hvert år, hvor personalet holder pædagogisk dag. Her opfordres man til, at barnet holder fri. Der vil dog være tilbud om pasning i egen institution med vikardækning.

Feriepasningen i Område Nord, som Ønskeøen hører under er organiseret dels i Nord Land (Glumsø og Herlufmalge) og i Nord By, som dækker Fensmark og Holsted. 

Vi hører til i Nord By, hvor vi sammen med Mælkebøtten og Himmelhøj i Fensmark og Skovtrolden og Busters Verden i Holsted arrangerer feriepasningen. 

Vi siger det på den måde, at vi er fem institutioner, der på lukkedage arrangerer en sjette institution til feriepasningen. Feriepasningen i Nord By er placeret i Busters Verden. 

Personalegruppen består af 1-2 medarbejdere fra hver af de fem institutioner og de daglige ledere skiftes til at varetage ledelsen.

Før pasningen laver Jette (daglig leder) en feriepasnings undersøgelse via NemBarn. Det er vigtigt, at I som forældre svarer på undersøgelsen, om I har behov for pasning eller ej indenfor tidsfristen. Hvis der er behov for at ændre oplysningen om jeres barn holder ferie efter tidsfristen skal I henvende jer til Jette.

Der laves et orienteringsbrev om den konkrete feriepasning til de forældre, der har brug for pasning. Det bedes I læse. 

Husk at give besked til os, hvis I alligevel ikke får brug for pasningen.

Underferiepasningen skal I vide, at selvom der er personale med fra Ønskeøen, så er det ikke sikkert de lige er på arbejde når jeres barn kommer, så indstil jer på, at det er en anden voksen der tager imod jer.

Husk at ringe til Busters Verden, hvis I holder en fridag eller jeres barn bliver syg under feriepasningen. Telefon 5588 7540

Efter feriepasningen vil vi meget gerne have tilbagemeldinger om der er noget vi med fordel kan gøre anderledes og bedre.