Ønskeøens politik for hvis et barn forlader institutionen

Forebyggende:

 • Børnene lærer, at man ALDRIG må forlade Ønskeøens område uden voksne. Vi inddrager forældrene i denne læring ved at be’ dem respektere og vise deres børn, at ”den røde dør” kun må åbnes af voksne.

 • De voksne tjekker, at børnene er tjekket ind og ud på skærmen. Vi er tydelige i vores forventning til forældrene om ALTID at sige goddag/farvel til personalet. Er vi i tvivl om hvorvidt et barn er hentet, ringes forældrene op.

 • Der tjekkes jævnligt dagen igennem og altid ved samlinger, frokost og frugt.

 • Der holdes øje med det enkelte barn ud fra kendskab til individuelle handlemønstre.

 • Vi er lydhøre overfor, hvad børnene fortæller os om, hvad de andre børn laver.

 • Vi sørger for at afslutte konflikter barn/voksen og barn/barn, eller evt. overdrage til en anden.

Hvis et barn er væk, iværksættes følgende procedure:

Leder organiserer eftersøgningen. Er hun ikke til stede, er det en af stuens personaler.

 • Undersøge institutionen ude/inde grundigt - bede de andre om at hjælpe

 • Er barnet ikke i institutionen overvejes, hvad grunden kan være til, at barnet er gået, og hvor det evt. kan være gået hen. Tjekke ruten til barnets hjem.

 • Ringe til forældre og orientere om situationen.

 • Sende så mange som muligt ud at lede de relevante steder. Der er telefonisk kontakt til huset

 • Hvis lederen ikke er til stede kontaktes denne omgående

 • Underrette politi, hvis ikke barnet findes hurtigt og efterfølgende orientering til områdeleder. Bettina Dyrvig telefon: 2294 9431

  Forældrene vil altid blive informeret, hvis deres barn har været udenfor Ønskeøen, eller har prøvet på det, også selvom det ikke har "været væk". Afhængig af sagens alvor underrettes de øvrige forældre, og der tales med børnene om det.

  Hvis et barn har forladt institutionen, orienteres forvaltningen altid efterfølgende.

   

  Drøftet og vedtaget på p-møde den 16.december 2014