Politik for Syge børn, herunder medicin givning.

Hvornår må et barn komme i institutionen?

En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i institutionen.

Og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.

 

Er barnet rask eller syg?

Barnet er rask, når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Det skal f.eks. kunne lege ude og tage med på tur.

Barnet er sygt, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

Et barn har feber, hvis temperaturen er 38,0 grader Celsius eller højere.

Barnet må ikke afleveres, hvis det har fået febernedsættende medicin.

 

Sygt barn i institutionen:

Hvis et barn er syg, eller der er mistanke om sygdom, har personalet pligt til at:

  • Kontakte forældrene med henblik på, at de snarest skal hente barnet hjem

  • Om fornødent at holde barnet adskilt fra de andre børn, men fortsat holde barnet under opsyn.

Medicin:

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet. Men ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange dagligt, og dermed også mens barnet er i institutionen.

Medicinen skal være lægeordineret med barnets navn og eventuelt cpr.nr., medicinens art og den ordinerede dosis.

Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen bede forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.

Forældrenes opgave:

  • Holde syge børn hjemme

  • Respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/ smittefarligt, når de kontaktes med henblik på at hente barnet hjem

  • Orientere sig hos personalet, hvornår barnet må komme i institutionen igen

  • Informere institutionen om, hvad barnet fejler

  • Overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og være opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer.