Børn på tur

Inden vi tager afsted:

  • Børnene tælles

  • Børnene tjekkes ud til tur på tjek ind skærmen

  • Alle børn udstyres med enten veste eller skilte med adresse og tlf.nummer på Ønskeøen.

  • Medbring altid en mobiltelefon

  • Tag aldrig på tur hvis I ikke føler der er et forsvarligt antal voksne, så hellere aflyse! (dette gælder også hvis I ikke føler at I er nok personer til at bære ansvaret)

 På turen:

  • Tæl børnene jævnligt, og ALTID når I står på/af transportmidler.

  • Hvis der modtages børn i løbet af turen, tjekkes de ind til tur på tjek ind skærm.

Hvis der mangler et barn:

  • Aftal hvem der holder øje med de øvrige børn, og hvem der leder.

  • Hvis barnet ikke er fundet i løbet af kort tid, underrettes daglig leder, som underretter forældre, områdeleder og kontakter politiet

  • Aftal hvem der bliver tilbage, og hvem der tager med børnegruppen tilbage til Ønskeøen.